DN Software Studio

We helpen u een idee uitwerken tot een software product. We starten met een “product discovery” fase waarin we uw team helpen om de business use cases, het product concept en de key success factors om te zetten naar een product road-map.

Met de ontwikkeling van een prototype kunnen we de haalbaarheid van uw idee achterhalen en waar nodige bijstellen. In deze tweede fase wordt ook het design uitgewerkt. Een gebruiksvriendelijke user interface is belangrijk om uw gebruikers te overtuigen.

Vertrekkend vanuit de proof of concept, ontwikkelen we uw software product met een cross-functional team, dit in nauwe samenwerking met uw intern team. Na de nodige testen helpen we u bij de release van uw software product en voorzien we support voor uw medewerkers. Een project coach begeleidt het traject van A tot Z en waakt over de voortgang, de kwaliteit en het budget.Core Systems Modernization

“Legacy core systems lie at the heart of the business. In an age when every company is a technology company, these assets can continue to provide a strong foundation for the critical systems and processes upon which growth agendas are increasingly built. By modernizing the underlying technology stack, companies can extract more value from long-term assets while reinventing the business for the digital age. Respect your company’s technology heritage without becoming beholden to it.” - Tech Trends 2016, Deloitte University Press

Oude software is belangrijk binnen de goede werking van uw bedrijf. Veelal zijn er weinig fouten in de applicatie, kennen uw gebruikers de interface en vertrouwt de organisatie op de software voor de kritieke business processen. Maar legacy bedrijfsapplicaties zijn ook een blok aan uw been. Toevoegen van uitbreidingen is vaak onmogelijk, er is oude infrastructuur nodig om de applicatie draaiende te houden, de gegevens zijn niet beschikbaar is voor uw medewerkers buiten kantoor, soms is er geen support meer voorzien door de leverancier, enzovoort.

Wij hebben ruime ervaring in het moderniseren van oude kritieke bedrijfsapplicaties. Gebruik makend van eigen ontwikkelde en bestaande open-source integratietools ontsluiten we de gegevens voor uw medewerkers op een veilige manier, met bewaking van de consistentie van de data. We brengen uw legacy software naar een moderne cloud omgeving en voegen nieuwe functionaliteit toe. Waar nodig voorzien we de migratie naar nieuwere applicaties. Met onze unieke aanpak waar de nadruk ligt op planning, uitvoering en change management garanderen we een succesvolle modernisering van uw kritieke legacy bedrijfsapplicaties.Technology Consulting Services

Als specialist maatwerk helpen we u met advies bij uitdagingen in de bouw van uw software die meer expertise of knowhow vereisen. We doen dit door hands-on, on-site mee te werken met uw team voor een bepaalde periode waarbij we de focus leggen op het overbrengen van onze kennis.

Voor teams die gedurende de bouw van de software over te weinig manpower beschikken, kunnen we helpen met extra development power van ons offshore team. Uw project coach volgt op beide locaties uw project nauwgezet op.

RAPID PROTOTYPE

CLOUD-FIRST

ENTERPRISE E-BUSINESSMODERNIZATION CORE APPS

BUSINESS INTELLIGENCE

TECHNOLOGY CONSULTINGDEBREUCK NEIRYNCK bvba
Meensesteenweg 361 - 8800 Roeselare
+32 (0)51 240944   |   info@d-n.be